Os nosos clientes

Piscinas comunitarias

Levamos o mantemento de diferentes piscinas comunitarias durante todo o ano: limpeza de vaso e aceras, revisión da sala de maquinas da piscina, revisión de cadros eléctricos, lecturas de cloro, ph, turbidez,... 

Piscinas privadas

Levamos o mantemento de diferentes piscinas privadas durante todo o ano: limpeza de vaso e aceras, revisión da sala de maquinas da piscina, revisión de cadros eléctricos, lecturas de cloro, ph, turbidez,...

Instalación e mantemento de fontanería e calefacción

Levamos o mantemento de comunidades de propietarios, instalamos caldeiras de gas, equipos de aire acondicionado, cambiamos cisternas, griferías,...

unsplash